Device equipment series
裝置裝備系列
通(tōng)用機場撬裝式加油裝置
阻隔防爆撬裝式加油裝置
機場移動式飛機燃油加注設備
便攜式地面燃油加注設備
多功能加油車(chē)
飛機加油挂車(chē)